5 Rezon ki fè fanm yo chwazi rajenisman nan vajen

Yo itilize tèm "rajenisman nan vajen" pou dekri tretman ki fèt pou retabli sante zòn nan vajen an. Isit la nan Tideline Health, nou pito tèm "restorasyon nan vajen" sepandan, pou diskisyon sa a nou pral itilize tèm nan ki te popilarize nan laprès la lay.

Rajenisman nan vajen fèt pou ede fanm yo santi yo pi alèz nan sante entim yo, men yo pa souvan pale sou li. Si w ap chèche solisyon pou enkyetid ou yo, ou ka dekouvri rajenisman nan vajen ki pa chirijikal. Menm jan chak fanm diferan, rezon ou pou w chwazi rajenisman nan vajen yo pral inik nan eksperyans ou. Poutan, rajenisman nan vajen ka itil anpil diferan kategori fanm, sa ki ka fè li pi fasil pou konprann chwa ou pou avanse pou pi devan ak tretman an. Men sa pou w konnen rajenisman vajinal ak poukisa fanm chwazi rankontre ak nou ekspè sante entim isit la nan Tideline Center for Health & Aesthetics.

Akouchman ak efè segondè apre akouchman

Fè pitit ka gen efè enpòtan sou tout rejyon basen ou. Li trè komen pou fanm apre akouchman gen pwoblèm ak enkonvenyans, sechrès, oswa malèz, efè segondè pou ki yo te tradisyonèlman te gen kèk opsyon tretman. Rajenisman nan vajen ka pa sèlman amelyore sante tisi nan vajen an, men li ka bay pi bon sipò nan tout rejyon basen an, restore ton nan misk ak diminye sentòm yo.

Menopoz ak aje

Menopoz pi popilè a pote chanjman nan vajen tankou sechrès, laks, ak malèz pandan aktivite seksyèl. Sa a se souvan akòz chanjman òmòn yo diminye estwojèn, ki an pati responsab pou kenbe lubrasyon nan vajen an. Lè w trete tisi vajinal yo ak teknoloji ki pa chirijikal, li ka amelyore wilaj ak elastisite, amelyore fonksyon an jeneral.

Efè segondè chirijikal

Operasyon basen, tankou sèten kalite isterektomi, ka gen yon efè negatif sou fonksyone nan vajen. Apre sa, li nòmal pou fè eksperyans sechrès ak malèz pandan sèks, efè segondè ki ka trete ak rajenisman vajinal. Menmsi operasyon sa yo ka souvan bay swen pou sove lavi, ou pa bezwen viv ak efè segondè nan vajen alèz apre sa.

Jenetik

Pou plizyè rezon, kèk fanm tou senpleman gen malèz pandan aktivite seksyèl, tès depistaj medikal, oswa lè mete pwodwi règ. Yo ka gen pwoblèm tou ak misk etaj basen yo ki lakòz enkonvenyans. Nan nenpòt nan ka sa yo, rajenisman nan vajen ka amelyore fonksyon basen an jeneral ak ogmante wilaj nan vajen.

Kondisyon sante ak tretman yo ka souvan lakòz efè segondè ki entèfere ak sante nan vajen. Pou egzanp, radyasyon oswa chimyoterapi ka lakòz siyifikatif sechrès nan vajen, ansanm ak sèten medikaman. Wè yon ekspè sante entim enpòtan paske yo ka travay avèk ekip swen sante w la pou asire pake rajenisman nan vajen ou an an liy ak rès tretman w lan.

Rajenisman nan Vajen nan Sant Tideline pou Sante ak Estetik

Si w ap konbat ak efè segondè tankou laks, sechrès, malèz, oswa enkonvenyans, ekip nou an ka ede. Kontakte biwo nou jodi a lè w rele oswa ranpli fòm sou entènèt nou an. Nou fasilman sèvi pi gwo zòn Long Island ak Queens, NY.


Retounen nan tout blogs

Kontakte nou jodi a

Tanpri ranpli fòm ki anba a, epi yon moun pral reponn yon ti tan. Ou ka rele tou 516-833-1301 avèk nenpòt kesyon ou ka genyen.