Konsènan nou

Sant Tideline pou Sante ak Estetik te vin nan egzistans grasa efò kolaborasyon yon ekip doktè devwe ak manm estaf ki angaje yo ki te pataje yon pasyon pwofon pou adrese pwoblèm sante entim gason ak fanm yo. Nan vwayaj sa a, pwofesyonèl medikal nou yo nan Tideline te byen rekonèt yon diferans enpòtan nan swen sante—yon sèl ki gen rapò ak pwoblèm delika e souvan pa pale ki antoure sante entim gason ak fanm.

Avèk yon angajman pwofon pou amelyore byennèt ak konfyans pasyan nou yo, ekip nou an te antre nan yon misyon pou bay swen espesyalize ak sipò. Tideline te fèt nan konpreyansyon ke pwoblèm sa yo, byenke souvan eksperyans, yo te raman diskite ouvètman, kite anpil gason ak fanm santi yo izole ak san aksè a resous yo merite. Pouse pa konpasyon, senpati, ak yon devouman pou bay ni gason ni fanm pouvwa, Tideline Center for Health and Aesthetics te parèt kòm yon limyè espwa ak yon sanctuaire pou nenpòt moun k ap chèche swen konplè ak konpasyon pou bezwen sante entim yo. Istwa nou an se youn nan kouraj, inovasyon, ak yon pouswit inplakabl nan yon pi bon kalite lavi pou gason ak fanm toupatou.

Nan Tideline Center for Health & Aesthetics, ekip doktè nou an bay swen eksepsyonèl konsènan pwoblèm sante entim. Nou fyè de konpreyansyon nou ak fason diskrè bò kabann nou pou asire ke chak pasyan nou yo konfòtab ak satisfè ak swen yo. Ou ka li plis enfòmasyon sou doktè ki anba a.

SARAH K. GIRARDI,
MD, FACS

Doktè Girardi te resevwa diplòm medikal li nan University of North Carolina nan Chapel Hill. Fòmasyon postgraduate li te konplete nan New York Hospital/Cornell Medical Center kote li te premye fanm ki te gradye nan pwogram rezidans uroloji. Doktè Girardi te konplete yon bous nan sterilite gason ak mikrochiriji nan New York Hospital/Cornell Medical Center, kote li te resevwa yon gwo

ekspoze a andokrinoloji repwodiktif. Li se ansyen Chèf, Divizyon Sterilite ak Uroloji Fi, North Shore University Hospital, ak yon urologist nan St. Francis Hospital, Roslyn. Anplis de sa, li se Pwofesè Asosye Klinik nan Uroloji ak klinik Asosye Pwofesè nan Medsin Repwodiksyon nan Cornell Medical Center, ak klinik Asosye Pwofesè nan Uroloji nan Hofstra University. Nan plis pase 25 ane pratik li, li te genyen anpil eksperyans nan trete sante seksyèl nan gason ak fanm. Li te konplete tou fòmasyon adisyonèl nan operasyon rekonstriksyon, epi li se yon Kamarad nan Enstiti Alinsod pou Chiriji Estetik ak Vajen. Nan kèk ane ki sot pase yo, li te konsantre sou sante seksyèl fi ak optimize opsyon tretman pou fanm ki fè eksperyans malfonksyònman planche vajen ak basen. Kòm yon founisè nan Tideline Sant pou Sante ak Estetik, li espere pote terapi avanse bay fanm atravè yon konbinezon de prèv ki baze sou ak apwòch holistic.

Li piplis

TOBY F. HANDLER,
MD, FACS

Toby Handler te jwenn diplòm bakaloreya li nan Cornell University ak diplòm medikal li nan New York Hospital/Cornell Medical Center. Li te konplete fòmasyon rezidans li nan uroloji nan NYU Medical Center, kote li te vire nan twa gwo lopital, tankou Bellevue Hospital, New York City Veterans Hospital, ak Tisch Hospital. Li te fè rechèch tou ak pibliye anpil

atik savan yo nan jounal parèy yo. Doktè Handler pratike epi espesyalize nan enkonvenyans fi ak rekonstriksyon planche basen. Li se Direktè Uroloji Fi nan Depatman Uroloji nan Winthrop University Hospital. Li pale panyòl tou. Li gen plis pase 20 ane eksperyans epi li te fèk konsantre sou sante seksyèl fi ak jwenn tretman pou tout fanm ki gen doulè nan vajen ak malfonksyònman seksyèl. Li trè kontan pou l rantre nan Tideline Center for Health and Aesthetics e pou l ofri fanm plizyè opsyon terapetik.

Li piplis

Michele J. Powers,
MD, FACOG

Doktè Michele Powers te fè yon diplòm medikal nan Georgetown University School of Medicine. Li te konplete fòmasyon rezidans li nan Obstetrik ak jinekoloji nan Long Island Jewish Medical Center.

Apre plis pase 17 ane kòm yon obstetrisyen/jinekològ, Dr Powers te devlope yon enterè espesyal nan bay tretman pou

pwoblèm ormon yo andire pa anpil fanm. Li adrese bezwen fanm yo nan tout etap nan lavi ki gen matirite yo, kit pandan ane repwodiktif yo, oswa soti nan ane peri- rive nan ane apre menopoz yo. Doktè Powers mete aksan sou solisyon ki adrese bezwen ormon fanm yo pou pwoblèm sa yo. Li ap ofri solisyon ke pifò fanm yo pa t 'kapab jwenn nan lòt founisè swen sante yo.

Li piplis

Carl Gerardi,
MD, FACS

Doktè Carl Gerardi se orijinèlman nan zòn New York epi li soti nan yon fanmi doktè. Fòmasyon medikal li te kòmanse nan lekòl segondè kote li te pase plizyè santèn èdtan kòm volontè nan yon anbilans ak nan yon lopital lokal. Fòmasyon bakaloreya li te nan Fordham University nan Rose Hill ak lekòl medikal nan SUNY Health Science Center nan Brooklyn.

Apre li fin fè lekòl medikal, yo te aksepte l nan pwogram uroloji New York University Medical Center. Fòmasyon li te enkli fòmasyon jeneral chirijikal ak urolojik nan NYU, Bellevue, ak Manhattan Veteran Hospital. Li te pase tan tou nan fòmasyon espesyalize sou kansè nan Memorial Sloan Kettering Cancer Center, epi answit li te vin sètifye konsèy pa Ameriken Board of Urology. Dr Gerardi se yon urologist ki sètifye nan Komisyon Konsèy ki te atire nan espesyalite uroloji paske li mande pou yon konbinezon inik konesans medikal ak tretman chirijikal pratik. Tout aspè nan swen medikal soti nan prevansyon, konesans debaz syans ak operasyon minimòm ak konplèks yo bay. Kòm irològ, yo tou de espesyalis medikal ak chirijikal pou domèn yo epi yo deside tretman ki apwopriye a nan moman pi bon an. Urològ tou trete pwosesis maladi soti nan kansè agresif nan pwoblèm kalite lavi benign. Kòm pratik li te kontinye elaji ak evolye, li te vin pi abil ak enterese nan idantifye pwoblèm ki te sanble yo afekte kalite lavi pasyan yo ak byennèt. Li te kòmanse pran tan nan orè biwo pasyan li a pou aprann tretman ki pi aktyèl ki baze sou prèv pou bay pasyan li yo swen prevantif ak aktif. Pasyon anplis sa a te mennen Doktè Gerardi pou dirije inisyativ Sante Gason an nan Tideline Center for Health & Aesthetics. Tretman ki pi aktyèl yo pou pasyan k ap chèche tretman medikal konplè, pwoaktif ansanm ak yon varyete sèvis estetik yo bay nan etablisman sa a.

Li piplis

Colleen McGrath,
Kowòdonatè klinik

Colleen P. McGrath se kowòdonatè klinik pou Tideline Sante ak Estetik. Li te gen anpil eksperyans nan jesyon nan yon pratik distenge uroloji medikal New York. Pasyon pou tout lavi Colleen se fasilite apwòch medikal holistic patikilyèman pou pwoblèm sante fanm yo. Kòm yon Heartmath sètifye Antrenè, sètifye son geriseuz, ak pwofesè yoga ak

meditasyon, Colleen pasyone pou ede fanm jwenn aksè nan tout aspè sante ak gerizon - kò, lespri ak nanm. Colleen trete tout pasyan Tideline yo ak tout respè paske li vrèman kwè tout moun merite konpasyon ak swen.

Li piplis

Kontakte nou jodi a

Tanpri ranpli fòm ki anba a, epi yon moun pral reponn yon ti tan. Ou ka rele tou 516-833-1301 avèk nenpòt kesyon ou ka genyen.