Biwo nou

Eksperyans tretman medikal pwochen nivo ou nan biwo kalman nou an. Sal datant nou an se yon espas envite kote ou ka detann epi jwenn konfòtab anvan tretman ou. Sal tretman endividyèl yo fèt pou ofri sèvis diskrè youn a youn ak founisè konpasyon ak swen nou yo. Nou espere ou pral santi w lakay ou nan biwo nou an depi lè w ap antre nan pòt la.

Mete sou Orè yon Konsiltasyon

Nou ofri sèvis sante ak byennèt pou bezwen entimite ou yo. Fè yon konsiltasyon jodi a lè w rele biwo nou an oswa ranpli yon fòm kontak sou entènèt.

Règleman anile

Pou respè pou tan pasyan nou yo ak pratikan yo, nou mande pou w bay omwen yon avi konplè 24 èdtan sou anilasyon randevou a. Randevou anile oswa repwograme mwens pase 24 èdtan anvan yo pral sijè a yon frè anile $150.