Finansman

Klike anba a pou kòmanse

Nan Sant Tideline pou Sante ak Estetik, nou fyè pou nou ofri peman yo CareCredit, yon opsyon finansman ki fèt pou retire presyon sou peye pou pwosedi ki ede fè w santi w etonan. Nou kwè ke estrès sou peye bòdwo medikal yo pa dwe yon etap obligatwa nan vwayaj ayestetik ou a. Avèk plan finansman fleksib ki kòmanse nan enterè 0% pou 6 oswa 12 mwa, CareCredit fè pran kontwòl bote natirèl ou yon objektif ki senp epi ki ka reyalize. Kontakte biwo nou an pou aprann plis.